Ikon for linjen Humanist

Humanist

Ønsker du å...

 • få en unik fordypning innen humanistiske fag?
 • møte dyktige lærere som er eksperter innen sine fagfelt?
 • møte kjente forfattere, og møte forskere fra universiteter og høyskoler?
 • lære kritisk tenkning og faglig refleksjon?
 • studere engelsk over 3 år?
 • fordype deg i litteratur, samfunnsfag, eller historie?
 • dra på studietur til utlandet?
 • avslutte skolegangen med å skrive en større fordypningsoppgave innen det fagområdet du er mest interessert i?
 • møte høyt motiverte humanistelever fra ulike skoler, som brenner for de samme fagene som deg?

Er svaret «JA», da er humanistlinjen noe for deg! Våre elever går ut med høy kompetanse innen humanistiske fag, og stiller sterkt rustet til høyere utdanning. Flere av våre humanistelever har vunnet priser i «Unge forskere» (Norges forskningsråd).

Alle linjene gir generell studiekompetanse.

Hva er humanistiske fag?

Pluss ikon

Våre elever går ut med høy kompetanse innen humanistiske fag, og stiller sterkt rustet til høyere utdanning. Flere av våre humanistelever har vunnet priser i «Unge forskere» (Norges forskningsråd).

Hvorfor tilbyr vi denne linjen?

 • Er du nysgjerrig og engasjert og ønsker å forstå mer av hvordan litteratur, språk, historie og samfunnsstrukturer påvirker oss og tiden vi lever i?
 • Vi ønsker å fremme refleksjon gjennom tenking, diskusjon, lesing og skriving.

Hva gir den deg?

 • Alle får engelsk som programfag, i tillegg kan du også velge å fordype deg i litteratur, historie eller samfunnsfag.
 • Humanistene drar på studietur i Vg2.
 • Humanistiske fag utvikler din kritiske sans, fremmer meningsdannelse og forståelse, samt utvikler din evne til å uttrykke det både skriftlig og muntlig.
 • I tillegg til linjefagene har du ukentlige timer i kunst og håndverk, med fagene trearbeid, tekstil, tegning, eurytmi, bokbinding og kalligrafi.

Hvordan undervises det?

 • Gjennom engasjerte og temabaserte foredrag, åpen dialog, selvstendig fordypning, og oppgaveløsning.
 • I VG2 og VG3 kan du velge å fordype deg i det faget som interesserer deg mest av historie, litteratur og samfunnsfag.
 • I VG3 får du skrive en større oppgave om et tema som du virkelig brenner for.

Hvilke kvalifikasjoner får du?

 • Du vil få generell studiekompetanse
 • Redskap til å forstå verden, samfunnet og deg selv bedre.
 • Du har utviklet din tekstkompetanse og evnen til å føre ordet i formelle og uformelle sammenhenger.
 • Uansett hva du velger å gjøre etter skolegangen, vil du ha glede og nytte av å ha gått på humanistlinjen.

Fagoversikt

Pluss ikon

Engelsk

I programfaget engelsk jobber vi med engelsk språk, kultur, litteratur, historie og politikk. Særlig vil vi drøfte de språklige, historiske og kulturelle forholdene i Storbritannia og USA, og med engelskspråklig litteratur fra Shakespeare til samtiden. Engelsk er et variert og spennende fag. I VG3 vil du studere postkolonial teori og postkolonial litteratur fra den engelskspråklige verden.

Historie

Historie har en sentral rolle i humanistiske fag. Faget historie skal gi deg en dypere forståelse av utviklingen av ulike samfunn og kulturer. Det legges vekt på de periodene i historien hvor det skjer store sprang og noe nytt oppstår. Du vil få bred kunnskap om europeisk historie, sett i et globalt perspektiv. Vi beskriver og drøfter utviklingen av historie som fagfelt og fokuserer på hvordan historisk kunnskap etableres. Fagplanen gir deg fordypning i nyere og eldre historie i tillegg til religionshistorie og arkitekturhistorie.

Litteratur

I litteratur vil du jobbe med litteraturvitenskap på den ene siden og med kreativ skriving og leserollen på den andre siden. Vi jobber med hva som skaper en god tekst, de formelle strukturene i tekstene og hvordan tekster gir et bilde av tiden og samfunnet den ble skrevet i. Gjennom faget vil du lære å analysere forskjellige litterære verk. Du vil få en forståelse av de litteraturtekniske strukturene og vil eksperimentere med de forskjellige virkemidlene.

Samfunnsfag

I samfunnsfag settes fokus på sentrale strukturer i nasjonalstaten og verdenssamfunnet. Vårt mål er at du skal forstå mer av den sosiale og politiske verden. I samfunnsfag undervises det etter en dialogisk metode hvor du som elev vil være en viktig bidragsyter.

Ansatte

Pluss ikon