Rektor på Oslo by steinerskole Bernard Daub

DRAMA som punktum finale!

Ja, vi elsker teater!

Teaterkunsten er fortellinger, historie, fortid, nåtid og fremtid, kjærlighet, lidenskap, lengsel, hat, løgn, død, overganger og forvandling. Teaterkunsten er språk, pausene, intervaller, musikk og dans. Teaterkunsten er farge, lys og skygge.

Teaterkunsten er livet, teaterkunsten er alt.

Det burde ikke være nødvendig med ytterligere forklaringer på våre motiver for å ha dette faget i vår fagplan. En slik satsning er basert på vår tro på og anerkjennelse av fagets betydning i våre liv. Undervisning i tegning, form, farge, musikk, dans og drama skaper ulike erfaringsarenaer som hver for seg gir en unik erfaring i vårt møte med verden og oss selv. En fagplan uten teater ville vært mangelfull. Vi ville ikke oppfylle våre estetiske dannelsesidealer uten teaterfaget.

Teaterkunsten er mulighetens kunst, men også felleskapets kunst.

Kunsten til å skape en forestilling sammen. Ved slutten av en videregående opplæring er det vanlige fokus på det motsatte. Det er stort sett individuelle eksamensprestasjoner og standpunktkarakterer som er i fokus. Vi satser på felleskapet, vi satser på det store Vi, et felles prosjekt, en siste mulighet til å skape noe sammen med medelever, et prosjekt hvor den enkeltes prestasjon kun har en mening idet den tjener helheten.
Vårt felleskap består av 156 avgangselever under veiledning av profesjonelle instruktører, scenografer, lys- og sceneteknikere og musikere.

I år inviterer vi til Per Gynt.

Et tradisjonelt valg? Nei , Per Gynt er selvfølgelig pensum i norskfaget og har blitt fremført av forskjellige ensembler, på forskjellige språk på mange ulike scener i verden, ute og inne mellom himmel og jord, men det er første gang at stykket vises på Oslo by steinerskoles scene. Det er første gang stykket blir fremført med dette enestående kompaniet; årets avgangselever. For skolen er dette prosjektet en enorm satsning, for alle medvirkende en unik og grensesprengende erfaring. De ønsker å begeistre og berøre sitt publikum og sette et glansfullt punktum på sin videregående opplæring.

Jeg lyver ikke, det er verd å glede seg!

Med vennlig hilsen
Bernard Daub
Rektor

Flere artikler Pluss ikon