Artikkel om ObS i Pengevirke

Marte Søimer Bjørkedal er elev ved Oslo by Steinerskole. I det siste nummeret av Cultura Banks tidskrift Pengevirke skriver hun om sitt møte med skolen og hvordan hun opplever å være eleve på humanistlinjen. Les hele artikkelen her.

Flere artikler Pluss ikon