Tiltak på skolen i forbindelse med Covid-19 gult nivå

Vi har et ansvar ovenfor elevene, våre ansatte og samfunnet for å begrense faren for smitte. Oslo by steinerskole vil til enhver tid følge helsemyndighetenes retningslinjer og krav for skolene i Norge. Etter regjeringens siste pressekonferanse er føringene følgende for videregående skoler.

Corona gult nivå

Fra mandag 15. februar går skolen tilbake til gult nivå. Det vil si at undervisning annenhver dag for blå og oransje gruppe opphører.

Det er viktig å merke seg at skolen går fra rødt til gult og ikke fra rødt til grønt. Det betyr at vi fortsatt må følge helsemyndighetenes retningslinjer og krav for skolene i Oslo/Norge. Vi må derfor fortsette med tiltakene som gjaldt før 10. november. Utdanningsdirektoratets definisjon av gult nivå:  

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Kontaktreduserende tiltak:
  – Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  – Hele klasser regnes som en kohort*
  – Ansatte kan veksle mellom kohorter*/klasser, men holde avstand til elever hvis mulig
  – Unngå trengsel og store samlinger
  – Holde avstand i pauser/friminutt

Disse tre punkter er både elevens og skolens ansvar, vi må innstendig be alle å respektere dem. Spesielt viktig er avstandsregelen, fysisk kontakt og klemming må unngås.

Vi fortsetter derfor med god håndhygiene og håndvask før man går inn på skolen. Antibac–stasjon vil stå ved alle innganger. Antibac og såpe vil stå ved alle toaletter og i alle undervisningsrom.

Skolen har trange ganger og trapper, her gjelder egne regler som alle ved skolen har blitt informert om. Følg også oppmerkningen og skiltingen tilhørende de ulike trappeløpene. 

Ved eventuelle spørsmål ta gjerne kontakt med skolens rektor Bernard Daub. Åpen kommunikasjon og godt samarbeid er nødvendig for å skape en god hverdag for våre kjære elever i disse utfordrende tider.


Se oppdaterte smittevernveiledere: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ 

Se Folkehelseinstituttets informasjon om hvordan forholde seg hvis man blir syk og hvem som skal testes: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/?term=&h=1 

Det er viktig at alle, både elever og foresatte leser veilederen på Udirs hjemmeside grundig og forholder seg 100 % til dette. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/ 

 

Oppdatert 15.02.2021

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg. Ta kontakt med oss, og spør om det du lurer på.