Rektor Bernard Daub

Urettferdige støtteordninger

Som representant for en privat videregående skole har jeg fått merke den rødgrønne regjeringens holdning mot privatskoler og de ødeleggende tiltak som ble iverksatt. Det første Stoltenberg regjering gjorde var å fjerne husleiestøtten som Bondevik II-regjeringen innførte. Året etterpå ble det innført en ny økonomisk forskrift som fratok privatskolene statsstøtte for elever med høyt fravær. Samtidig ble alle fraværsgrenser opphevet på offentlige skoler, paradoksalt nok.

I tillegg til disse to generelle vilkårene, som gjelder for alle private skoler, har Oslo by steinerskole opplevd en Kafkalignende kamp mot Kunnskapsdepartementet.

I Norge er det kun to private videregående skoler som tilbyr et utdanningsprogram rendyrket i musikkfag, Kongshaug Musikkgymnas i Lepsøy og Oslo by steinerskole. Kongshaug Musikkgymnas mottar årlig et særskilt tilskudd på 3,4 millioner pga de merkostnader en ren musikklinje forårsaker, mens Oslo by steinerskole ikke mottar en krone.

Denne forskjellsbehandlingen har pågått i mange år. Departementet ble allerede i år 2001 (og på nytt i år 2003) bedt om å utarbeide et system for støtte til privatskoler med rene musikklinjer, men den dag i dag er det fortsatt ikke på plass.

Alle tidligere opposisjonspartier – inklusive dem som nå dannet regjering – ønsket å gi støtte til begge skolene. Men Stoltenberg-regjeringen var imot og blokkerte hele saken.  Etter vår oppfatning har forrige regjering praktisert en forskjellsbehandling som reflekterer deres holdning mot private skoler.

Nå som budsjettet skal legges frem, håper vi inderlig på at tidligere støtte erklæringer og lovnader materialiserer seg i handling. Denne støtten er avgjørende for skolens tilbud til musikkelever og skolens fortsatte drift. Den ble gitt til Kongshaug for å likestille de private videregående skoler med rene musikklinjer med de offentlige skoler. En rettferdig og konsekvent praktisering av støtteordningene er en forutsetning for private skolers eksistens og for at vi skal kunne ha et mangfoldig pedagogisk tilbud i Norge.

Bernard Daub

Daglig leder/Rektor, Oslo by steinerskole

Flere artikler Pluss ikon