3. klasse på kunstlinjen startet årets kunstundervisning med en kalligrafisk tilnærming til Grunnloven

Hva er vel mer naturlig i 2014 enn å starte året med å la seg inspirere av Grunnloven. I januar hadde 3. kunst en hovedfagsperiode med kalligrafi i tre uker. Hovedsakelig arbeidet elevene med ulike kalligrafiske teknikker, et utvalg skrifttyper og ulike skriveverktøy. I oppgaven elevene skulle løse var tema grunnloven og «identitet». Grunnloven av 1814, Kieltraktaten, Magnus Lagabøtes Landslov og Ole Lisleruds utsmykninger i tinghuset ble brukt som inspirasjon. Under kan noen av resultatene ses.

Flere artikler Pluss ikon