100 år med dybdelæring

I disse dager feirer steinerskolene over hele verden 100 år siden oppstarten av den første steinerskolen høsten 1919. I et jubileumsår er det naturlig å rette blikket mot steinerskolens læringsform.

Fagformidling og bearbeidelse av fagstoffet har alltid hatt en sentral plass i vår pedagogiske praksis. Vårt budskap er læring for livet. Det vil si at elevenes ervervede kunnskap må leve lenger enn til tentamen, og endt skolegang. Kunnskap må bli til kompetanse og ferdigheter. Vi har alltid fremhevet at vår arbeidsform går i dybden. Fundamentet for dybdelæring er kunnskap om menneskets utvikling og en fagplan som gir en solid og bred fagkunnskap. Våre dannelsesmål, det frie tenkende, følende og handlende mennesket, er sentrale i våre metodiske valg.

Steinerpedagogikk er ikke kvikkfiks-læring, den fordrer tid og ro. Det løftes hver stein på kunnskapens vei. Bærebjelker i dette prosjektet er periodisert undervisning, hovedfag, læreren som fagformidler, drøfting i fellesskapet, refleksjon og personlig bearbeidelse av fagstoffet og til slutt søvnen. Å sove på det man lærer gir bedre læringseffekt. En tidsriktig tilegnelse av fagstoffet må også ha en emosjonell karakter, ingenting virker på oss hvis vi ikke blir berørt. Slike læringsprosesser forutsetter nærvær. Vår pedagogikk er derfor basert på oppmerksomhet og nærvær. Vår metodikk sørger for at elevene dveler i fagstoffet, man trenger tid for å forbinde seg med det. Fokus over tid gir en god og naturlig læring, mulighet for mestring og en kunnskap som tas med videre i livet. Det er avgjørende at elevene bearbeider fagstoffet grundig og har gjort det til sitt eget.

Dette bildet blir ikke fullkomment uten å nevne de håndskrevne silkebøkene. De siste forskningsresultater viser håndskriftens betydning. Koblingen mellom hånd og hjerne bidrar til bedre læring og hukommelse. Slike fakta står i sterk kontrast til dagens digitale trender.

Dybdelæring er nå blitt det nye credoet i fornyelse av offentlige fagplaner. Debatten viser en tydelig oppvåkning i samfunnet rundt oss og at pedagogikken mer enn noen gang før er en verdikamp. Skolens dannelses-oppdrag må være førende i våre fagplaner og metodiske valg.  Kunnskap, kompetanse og ferdigheter må sees i et annet lys enn eksamen, prøveresultater og standardavvik. Skolen skal være mer enn fagformidling, elevene må få næring på sin menneskevei. Isolert fagkunnskap opprettholder et fragmentert og overfladisk menneske- og verdensbilde. Dybdelæringens mål må være å forankre mennesket i verden og i seg selv. En kunnskapsformidling som går i dybden, forener fag og menneske.

Bernard Daub
Daglig leder på Oslo by steinerskole

Dette innlegget stod på trykk 25. september 2019 i Dagsavisen.

Dagsavisen kronikk 100 år med dybdelæring

Flere artikler Pluss ikon